การเตือนพายุ rapid ณ เวลาเกิด

ดูข้อมูลย้อนหลัง :

มีฝนตกบริเวณ จ.กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสงขลา
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.20 น.

  มีฝนตกที่ 

-จ.กระบี่, อ.ปลายพระยา(๑) อ.เมืองกระบี่ อ.เขาพนม

-จ.ตรัง, อ.ห้วยยอด อ.วังวิเศษ(๐.๕)

-จ.นครศรีธรรมราช, อ.นบพิตำ อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา อ.ร่อนพิบูลย์

-จ.นราธิวาส, อ.บาเจาะ อ.เมืองนราธิวาส อ.ศรีสาคร อ.สุคิริน

-จ.ปัตตานี, อ.ปะนาเระ อ.สายบุรี อ.ไม้แก่น

-จ.พัทลุง, อ.ตะโหมด อ.ป่าบอน

-จ.ยะลา, อ.บันนังสตา อ.ธารโต อ.เบตง

-จ.สงขลา, อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง อ.นาทวี(๐.๕) อ.เทพา  (เวลาที่ปรากฏในภาพถ้าระบุเป็นเวลา UTC / เวลาประเทศไทย = เวลา UTC + ๗ ชั่วโมง เช่นเวลา ๐๐.๐๐ UTC = เวลา ๐๗.๐๐ น.) [VWT]

 

  หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ( ) หมายถึง ปริมาณฝนสะสม ๑๒ ชม.(มม.)  

ศูนย์เมขลา

กนช. คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ makhalacenter@gmail.com

(หมายเหตุ : ข้อความในหน้านี้ เป็นไปตามภาพเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยม

วิทยา หรือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

รายงานที่ผ่านมา

แผนงานโครงการ
    องค์กร
      สถานการณ์น้ำ
        ติดต่อสบอช.