การเตือนพายุ rapid ณ เวลาเกิด

ดูข้อมูลย้อนหลัง :

มีฝนตกบริเวณ จ.ชุมพร สุราษฏร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 17.57 น.

มีฝนตกที่

-จ.ชุมพร, อ.พะโต๊ะ อ.ละแม อ.หลังสวน
-จ.สุราษฏร์ธานี, อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน กิ่งอ.วิภาวดี อ.เคียนซา อ.อ.คีรีรัฐนิคม อ.บ้านตาขุน อ.พนม อ.พระแสง อ.ชัยบุรี อ.เวียงสระ อ.บ้านนาสาร อ.กาญจนดิตถ์ อ.ดอนสัก
-จ.กระบี่, อ.ทับปุด อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ท้ายเหมือง อ.เกาะยาว
-จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง
-จ.กระบี่, อ.ปลายพระยา อ.อ่าวลึก อ.เมืองกระบี่ อ.เขาพนม
-จ.นครศรีธรรมราช, อ.ขนอม อ.ท่าศาลา กิ่งอ.นบพิตำ อ.พิปูน อ.พรหมคีรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อ.ลานสกา กิ่งอ.ช้างกลาง อ.ฉวาง อ.ถ้ำพรรณรา อ.ทุ่งใหญ่ อ.นาบอน อ.บางขัน อ.ทุ่งสง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ปากพนัง
- (เวลาที่ปรากฏในภาพถ้าระบุเป็นเวลา UTC / เวลาประเทศไทย = เวลา UTC + ๗ ชั่วโมง เช่นเวลา ๐๐.๐๐ UTC = เวลา ๐๗.๐๐ น.) (NCP)
-
-หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ( ) หมายถึง ปริมาณฝนสะสม 12 ชม.

สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)
singlecommandcenter@gmail.com

(หมายเหตุ : ข้อความในหน้านี้ เป็นไปตามภาพเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

รายงานที่ผ่านมา

แผนงานโครงการ
    องค์กร
      สถานการณ์น้ำ
        ติดต่อสบอช.